2004 m. gegužės 13-15 d. Vilniuje vyko 12-oji NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų ir mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) metinė konferencija “Centrinės ir Rytų Europos šalys Europos Sąjungoje ir už jos ribų: kaip išvengti naujų pasidalijimų”

Dvyliktoji kasmetinė konferencija vyko istorinių permainų Europoje momentu. Tada baigėsi pusę amžiaus trukusi aštuonių Centrinės ir Rytų Europos valstybių separacija, kurios metu jų piliečių ekonominis, visuomeninis ir kognityvus pasaulis buvo atskirtas nuo Vakarų Europos vystymosi. Valstybėms, įstojusioms į Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d., tai buvo naujo gyvenimo pradžia. Tačiau vis dar kyla pavojus, jog valstybės nesugebės integruotis į Europos Administracinę erdvę, nebent jos apjungtų pastangas siekdamos toliau tobulinti savo administracinius pajėgumus.

Kitos šalys į Europą mis įsilies kovą – Bulgarija, Rumunija, Turkija ir Balkanai. Vis tik Europos pakraštyje dar teks užmegzti naujus santykius su kaimynine gigante, o Sąjunga turės plėtoti administracinius gebėjimus, kad prisitaikytų prie naujų dimensijų. Europos Sąjunga buvo įkurta, siekiant išvengti ateities konfliktų. Siekiančias prisijungimo šalis iš dalies motyvuoja ir susirūpinimas dėl saugumo. Europa – tai ne tik vieninga rinka, tai – mėginimas puoselėti taiką ir gerovę visame kontinente.

Normalu, jog pirmoji po “plėtros” NISPAcee konferencija buvo surengta naujojoje narėje – valstybėje ir adresuota kritiniam kontinento ateities klausimui – kaip išvengti naujų pasidalijimų Europoje. NISPAcee prie šios socialinės sąveikos prisideda kurdama viešojo administravimo institucijų ir mokymo centrų tinklą; taip pat skatindama mąstymą apie viešąjį administravimą visame kontinente.

Kaip ir įprasta, pagrindinį darbą konferencijos programoje atliko darbo grupės, tęsiančios ilgalaikių darbotvarkių įgyvendinimą. Tačiau beveik visų darbo grupių idėjų ištakos labai artimos konferencijos temai. Pranešimai ir santraukos taps turtingu šaltiniu įkvepiant tolesnę viešojo administravimo evoliuciją Europoje. Jie paliks peno apmąstymams politikos strategams ir ateities dalyviams, kaip buvo kovojama siekiant išvengti naujų atsidalijimų Europos Administracinėje erdvėje.

Plačiau: http://www.nispa.sk

<< atgal