SVEIKINIMAI

Sveikiname Asociacijos leidžiamo teorinio ir praktinio žurnalo „Viešasis administravimas“ ilgametį redakcinės kolegijos narį ir publikacijų autorių profesorių JACEK CZAPUTOWICZ 2018 metų sausio 9 dieną paskirtą Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministru. Linkime didelių laimėjimų naujose pareigose ir pasiekimų Lenkijos užsienio politikos, o taip pat Europos Sąjungos ir dvišalių santykių su Lietuvos Respublika srityse.

© 2004-2018 Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija