AKADEMINĖ TARYBA

Akademinės tarybos pirmininkas – prof. habil.dr. Borisas Melnikas.

Nariai: prof. habil. dr. Albinas Marčinskas; dr. Rasa Smaliukienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos profesorė; prof. emeritas habil. dr. Stanislovas Puškorius; prof. dr. Alvydas Raipa, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto Viešojo administravimo instituto profesorius.

Visi Akademinės tarybos nariai yra žymūs mokslininkai, daug metų sėkmingai atliekantys mokslinius tyrimus, skirtus įvairioms vadybos ir viešojo administravimo problemoms spręsti. Jie dalyvauja daugelyje tarptautinių projektų viešojo administravimo tobulinimo bei valstybės tarnybos modernizavimo srityje, prioritetą teikdami pažangios tarptautinės patirties panaudojimui, atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtros aplinkybes.

Pažymėtina, kad visi Akademinės tarybos nariai aktyviai dalyvauja įvairiuose Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų bei šių institucijų asociacijos renginiuose ir programose: Akademinės tarybos nariai skaito paskaitas ir veda seminarus įvairiuose valstybės tarnautojų bei viešojo administravimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, nuolat konsultuoja viešojo administravimo institucijas bei jų vadovus ir darbuotojus vadybos ir administravimo, viešosios politikos parengimo ir įgyvendinimo bei žmogiškųjų išteklių ugdymo klausimais.

Akademinė taryba akumuliuoja didelį mokslinių, teorinių ir praktinių žinių potencialą, leidžiantį nuolat modernizuoti valstybės tarnautojų, viešojo administravimo bei kitų sričių specialistų ugdymą ir taip pat tobulina Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų veiklą.

Ši Taryba veikia kaip Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacijos veiklos kolektyvinis ekspertas, atliekantis viešojo administravimo lavinimo procesų monitoringą bei konsultuojantis šių institucijų vadovus ir darbuotojus viešojo administravimo lavinimo tobulinimo klausimais.

Akademinės tarybos veiklos prioritetai:

  • skleisti pažangias vadybos ir viešojo administravimo idėjas,
  • įgyvendinti efektyvias ugdymo, mokymo ir studijų metodikas ir technologijas,
  • stiprinti viešojo administravimo lavinimo institucijų ryšius su Lietuvos bei užsienio universitetais, kitomis mokslo ir studijų įstaigomis bei tarptautinėmis mokslo organizacijomis,
  • inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius tyrimo, mokymo ir studijų bei plėtros projektus,
  • skatinti inovacijas, populiarinti modernųjį viešąjį administravimą įvairiuose visuomenės sluoksniuose, aktyviai dalyvaujant konferencijose bei kituose renginiuose.

Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacijos Akademinės tarybos veikla – reikšmingas ir svarbus indėlis keliant pilietinę ir vadybos kultūrą valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo specialistų tarpe, modernizuojant visuomenę ir valstybę.

<< atgal