APIE ASOCIACIJĄ

Asociacija yra savanoriška Lietuvos valstybės ir savivaldybių politikų bei tarnautojų lavinimo institucijų sąjunga. Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija įregistruota 1998 m. lapkričio 9 dieną. Plačiau…

Kolegialus Asociacijos valdymo organas yra Taryba, kurią sudaro institucijų-steigėjų atstovai.

2004 metais prie Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacijos įkurta Akademinė taryba.

Į Asociacijos Akademinę tarybą yra suburti mokslininkai – Lietuvos akademinės bendruomenės atstovai, dirbantys viešojo administravimo mokslo ir studijų srityje. Akademinėje taryboje yra atstovaujami visi Lietuvos universitetai, kuriuose yra ugdomi vadybos ir viešojo administravimo specialistai bei atliekami moksliniai tyrimai, skirti viešajam administravimui plėtoti bei vadybinio profilio mokymams bei studijoms tobulinti.

Asociacijos Prezidentas – prof. dr. Eugenijus Chlivickas.

<< atgal