2006 m. gegužės 8–12 dienomis Santjage, Čilėje, vyko VI tarptautinė finansų konferencija

Prieš šešerius metus grupė prestižiškiausių nacionalinių universitetų profesorių susirinko Católica del Norte universiteto, esančio Coquimbo (Kokimbe), Verslo fakultete aptarti galimų su finansais susijusių temų, tuo suteikdami formą 1-ajam finansų renginiui. Poreikis tęsti nagrinėtas temas ir noras išplėsti finansų ekspertų ratą paskatino Santiago de Chile universiteto (Santjago universitetas, Čilė) profesorius pratęsti šią iniciatyvą ir kasmet surengti renginį, prieinamą kiekvienam šalies mokslininkui.

Metai iš metų keitėsi konferencijų tikslai, stilius ir turinys, plėtėsi tematika, apimdama viešųjų ir privačių finansų studijas, finansines technologijas. Buvo nutarta, kad tikslinga sukaupti akademinių, verslo, vyriausybinių ir tarptautinių organizacijų požiūrius, kad būtų galima apsikeisti ir skleisti įvairius tyrimus ir su finansais susijusius praktinius nurodymus, ypač augančių ekonomikų šalims, nes jos susiduria su globaliu pasauliu, reikalaujančiu bendradarbiavimo ir sąjungų. Finansiniai tyrimai, orientacijos ir praktika gina, skaidrina ir stiprina tokias rinkas, padeda joms tapti labai svarbiomis, turint omenyje ekonominį, politinį, socialinį ir žmogiškąjį ilgalaikį įvairių šalių vystymąsi.

2006 metų gegužės 8–12 dienomis Santiago de Chile universiteto Verslo administravimo ir ekonomikos fakultetas organizavo VI tarptautinę finansų konferenciją Santjage, Čilėje. Pirmą kartą Vadybos taryba buvo sudaryta iš kelių šalių ekspertų ir konsultantų.

Gauta daugiau nei 115 pranešimų, iš kurių priimta 93. Konferencija sulaukė akademinės, finansinės ir ekonominės sėkmės. Pagrindinių konferencijų ir viešųjų diskusijų auditorija pranoko visus lūkesčius. Darbo grupės vienu metu dirbo trijose auditorijose tikėdamosi, kad auditorija taip pat gerai atliks akademinį darbą. Konferenciją sudarė tokios darbo grupės: 1 darbo grupė – „Valstybė, reguliavimas ir kapitalo rinkos: viešojo ir privataus atskaitingumo ribos“; 2 darbo grupė – „Rizikos valdymas: teorija ir praktika“; 3 darbo grupė – „Bankininkystė, finansinių rinkų vystymasis ir globalizacija“; 4 darbo grupė – „Įmonių valdymas: etika, savireguliacija“; 5 darbo grupė – „Finansų vadyba, teorija ir taikymas“. 1 darbo grupei vadovavo prof. dr. Eugenijus Chlivickas, Finansų ministerijos Mokymo centro direktorius, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo asociacijos prezidentas, o pirmininkaujančiajam talkino pavaduotoja Ximena Nunez Vega, tarptautinių santykių koordinatorė viešojo administravimo magistro studijoms, Santjago universitetas, politikos mokslų magistrė, Katalikiškasis universitetas, Čilė.

<< atgal