KONFERENCIJOS

 • 2015 m. liepos 6 – 10 dienomis Paryžiuje, Prancūzijoje vyko 25-oji IASIA (International Asociation of Schools and Institutes of Administration) metinė konferencija “Improving Public Administration Worldwide”. Organizatoriai – administravimo mokyklų ir institutų tarptautinė asociacija (IASIA).
 • 2014 m. gegužės 22-24 dienomis Budapešte, Vengrijos Respublika, vyko 22 – oji NISPAcee (The network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija „Government vs. Governance in Central and Eastern Europe“.
 • 2013 m. birželio 26-27 dienomis Vilniuje, Lietuvos Respublika, vyko LVALIA (Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacijos) ir NISPAcee (Viešojo administravimo institutų ir mokymų tinklo Centrinėje ir Rytų Europoje) kartu su Vilniaus universiteto Ekonominės politikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra bei Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo institutu organizuojama tarptautinė konferencija „Pirmininkavimas ES Tarnybai: iššūkiai tobulinant viešąjį valdymą“.
 • 2013 m. gegužės 16-18 dienomis Belgrade, Serbijos Respublika, vyko 21 – oji NISPAcee (The network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija „Regionalizacija ir tarpregioninis bendradarbiavimas“.
 • 2012 m. gegužės 23-25 dienomis Ohride, Makedonijos Respublika, vyko 20 – oji NISPAcee (The network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija „Viešasis administravimas: 20 veiklos metų“.
 • 2011 m. birželio 13 -18 dienomis Romoje, Italijos Respublika, vyko IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration – Tarptautinė administravimo institutų ir mokyklų asociacija) kasmetinė tarptautinė konferencija „IASIA 50 metų: iššūkiai ir ateities keliai visame pasaulyje”.
 • 2011 m. gegužės 19 -22 dienomis Varnoje, Bulgarijos Respublika, vyko 19-oji NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija “Viešasis administravimas ateityje” .
 • 2009 m. rugsėjo 7-11 dienomis Buenos Aires, Argentinoje, vyko Buenos Aires Universiteto Administravimo fakulteto organizuojama IX kasmetinė tarptautinė finansų konferencija „Finansų teorija ir praktika kylančios ekonomikos šalyse. Problemos ir plėtra globaliame pasaulyje“.
 • 2009 m. liepos 10-13 dienomis Orlando, Floridoje, JAV, vyko 13-oji pasaulinė informatikos, kibernetikos ir sistemų teorijos konferencija: WMSCI 2009 ir 15-oji tarptautinė informacinių sistemų analizės konferencija.
 • 2009 m. rugpjūčio 3-8 dienomis Rio de Žaneire, Brazilijoje, vyko IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration – Tarptautinė administravimo institutų ir mokyklų asociacija) kasmetinė tarptautinė konferencija „Nuoseklus plėtros valdymas: poveikis mokslui ir praktikai”.
 • 2009 m. gegužės 13-16 dienomis Budvoje, Juodkalnija, vyko 17-oji NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija “Valstybė ir administravimas globalių pokyčių sąlygomis” .
 • 2008 m. spalio 12-15 dienomis Romoje, Italija, vyko Jungtinių Tautų ekonominių ir socialinių reikalų departamento (UNDESA, Niujorkas) ir Tarptautinės viešojo administravimo mokyklų ir institutų asociacijos (IASIA, Briuselis) organizuojama tarptautinė konferencija „Viešojo administravimo institucijų darbuotojų mokymas, įvertinant globalizacijos iššūkius“.
 • 2008 m. liepos 14-18 dienomis Kampaloje, Uganda, vyko IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration – Tarptautinė administravimo institutų ir mokyklų asociacija) kasmetinė tarptautinė konferencija “Efektyvumo, veiksmingumo ir teisingumo didinimas teikiant viešąsias paslaugas: iššūkiai, galimybės ir geroji praktika”.
 • 2008 m. spalio 1-3 dienomis Kolumbijoje, Kartegena de Indias, vyko Bolivijos Technologijos Universiteto organizuojama VIII kasmetinė tarptautinė finansų konferencija „Finansų teorija ir praktika kylančios ekonomikos šalyse. Problemos ir plėtra globaliame pasaulyje“.
 • 2008 m. birželio 29 – liepos 2 dienomis Orlando, Floridoje, JAV, vyko 12-oji Pasaulinė informatikos, kibernetikos ir sistemų teorijos konferencija: WMSCI 2008 ir 14-oji tarptautinė informacinių sistemų analizės konferencija.
 • 2008 m. rugpjūčio 21-25 dienomis Luganske, Ukrainoje, vyko keturių Ukrainos studijų centrų organizuota video konferencija „Profesionali valstybės tarnyba nepriklausomoje Ukrainoje: pasiekimai ir problemos“ bei seminaras „Ukrainos stojimo į ES perspektyvos, valdžios institucijų bei vietos savivaldos vaidmuo“.
 • 2008 m. gegužės 15-17 dienomis Bratislavoje, Slovakijos Respublikoje, vyko 16-oji NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų ir mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija „Viešoji politika ir administravimas: iššūkiai ir sinergija“ .
 • 2007 m. rugsėjo 24-30 dienomis Monterėjuje, Meksikoje, vyko valstybinio Čilės Santjago Universiteto organizuojama VII kasmetinė tarptautinė finansų konferencija „Finansų teorija ir praktika kylančios ekonomikos šalyse. Problemos ir plėtra globaliame pasaulyje“.
 • 2007 m. gegužės 16-20 dienomis Kijeve, Ukrainoje, vyko 15-oji NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų ir mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija „Vadovavimas ir vadyba viešajame sektoriuje: vertybės, standartai ir kompetencija Centrinėje ir Rytų Europoje”.
 • 2007 m. birželio 25-29 dienomis Vienoje, Austrijoje, vyko Jungtinių Tautų Organizacijos Ekonomikos ir socialinių reikalų departamento organizuojamas tarptautinis forumas tema „Valdymo pertvarkymas – pasitikėjimo Vyriausybe stiprinimas“.
 • 2007 m. liepos 9-14 dienomis Abu Dhabi, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, vyko IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration – Tarptautinė administravimo institutų ir mokyklų asociacija) kasmetinė tarptautinė konferencija „Globalus konkurencingumas ir viešasis administravimas: įtaka švietimui ir mokymui”.
 • 2006 m. gegužės 8–12 dienomis Santjage, Čilėje, vyko VI tarptautinė finansų konferencija
 • 2006 m. gegužės 11-13 dienomis Liublijanoje, Slovėnijoje, vyko 14-oji kasmetinė NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija „Viešasis administravimas ir valstybės politika kylančioje Europoje bei Eurazijoje: profesionalumas, objektyvumas, skaidrumas“
 • Europos Sąjungos plėtrai ir raidos perspektyvoms skirtų tarptautinių mokslinių praktinių konferencijų ciklas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinėms pažymėti
 • 2005 m. gegužės 19-21 dienomis Maskvoje vyko 13-oji NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų ir mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija „Demokratinis valdymas XXI amžiuje: iššūkiai ir atgarsiai Centrinės ir Rytų Europos šalyse“
 • 2004 m. gegužės 13-15 d. Vilniuje vyko 12-oji NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų ir mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) metinė konferencija “Centrinės ir Rytų Europos šalys Europos Sąjungoje ir už jos ribų: kaip išvengti naujų pasidalijimų”
<< atgal