Valstybės tarnautojų mokymai

Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. spalio 18 d. įsakymu nr. 1V-766 įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą ir vykdo valstybės tarnautojų įvadinį mokymį ir kvalifikacijos tobulinimą.

Mokymo programos

Įvadinis mokymas skirtas asmenims, siekiantiems tapti karjeros valstybės tarnautojais – jis yra privaloma priėmimo į valstybės tarnybos karjeros valstybės tarnautojų pareigoms dalis.

Registracija į mokymus el.p. info@lvalia.lt, +370 63 600 595
Kvalifikacijos tobulinimas – tai valstybės tarnautojo specialiųjų žinių gilinimas ir įgūdžių formavimas per visą jo buvimą tarnyboje laiką, einant pareigas arba siekiant aukštesnių pareigų.

BALANDIS
2018-04-19 Dokumentų valdymas: rengimas, tvarkymas, apskaita, naujausi pakeitimai ir aktualijos 5 akad. val.
2018-04-20 Įmonių veiklos vertinimo rodikliai ir jų analizė 8 akad. val.
2018-04-25, 26 Microsoft Excel galimybės analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas 16 akad. val.​