Valstybės tarnautojų mokymai

Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. spalio 18 d. įsakymu nr. 1V-766 įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą ir vykdo valstybės tarnautojų įvadinį mokymį ir kvalifikacijos tobulinimą.

Mokymo programos