Valstybės tarnautojų mokymai

Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. spalio 18 d. įsakymu nr. 1V-766 įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą ir vykdo valstybės tarnautojų įvadinį mokymį ir kvalifikacijos tobulinimą.

Mokymo programos

Įvadinis mokymas skirtas asmenims, siekiantiems tapti karjeros valstybės tarnautojais – jis yra privaloma priėmimo į valstybės tarnybos karjeros valstybės tarnautojų pareigoms dalis.

Registracija į mokymus el.p. info@lvalia.lt, +370 63 600 595
Kvalifikacijos tobulinimas – tai valstybės tarnautojo specialiųjų žinių gilinimas ir įgūdžių formavimas per visą jo buvimą tarnyboje laiką, einant pareigas arba siekiant aukštesnių pareigų.

VASARIS
2018-02-23 Įmonių veiklos vertinimo rodikliai ir jų analizė 8 akad. val.
2018-02-27 – 2018-03-01 Microsoft Excel galimybės analizuojant duomenis ir ruošiant ataskaitas 16 akad. val.​
KOVAS
2018-03-01 Mokesčiai ir jų administravimas 8 akad. val.
2018-03-09 Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje 8 akad. val.
2018-03-27 Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir problemos 8 akad. val.
2018-03-28 Tarnybinis protokolas, etiketas ir įvaizdžio formavimas 8 akad. val.