ASOCIACIJOS NARIAI

Asociacija vienija viešojo administravimo lavinimo institucijas, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigas bei organizacijas, taip pat mokslo ir studijų įstaigas, jų padaliniuose dirbančius arba mokslinius tyrimus vadybos ir/ar viešojo administravimo srityje atliekančius specialistus Lietuvoje:

2004 metais prie Lietuvos viešojo administravimo asociacijos įkurta Akademinė taryba.

<< atgal