2006 m. gegužės 11-13 dienomis Liublijanoje, Slovėnijoje, vyko 14-oji kasmetinė NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Viešojo administravimo institutų ir mokymo įstaigų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) tarptautinė konferencija „Viešasis administravimas ir valstybės politika kylančioje Europoje bei Eurazijoje: profesionalumas, objektyvumas, skaidrumas“.

Konferencija buvo organizuota bendradarbiaujant su Liublianos universiteto Administracijos fakultetu 2006 m. gegužės 11–13 d. Liublianoje, Slovėnijoje. Daugiau nei 300 dalyvių iš 34 pasaulio šalių dalyvavo 14-oje metinėje NISPAcee konferencijoje, tarp jų ir iš 18 Vidurio ir Rytų Europos šalių, priklausančių NISPAcee.

Konferencija skirta ekspertams, mokslininkams ir praktikams, kurie dirba viešojo administravimo sektoriuose Vidurio ir Rytų Europoje. Konferenciją sudarė atidarymo ir uždarymo plenariniai posėdžiai, bendroji sesija, posėdžiai pagrindinėmis konferencijos temomis, specializuotos viešosios diskusijos, forumai, NISPAcee darbo grupių susitikimai, vykstantys vienu metu. Plenarinis posėdis atidarė konferenciją, kurią vėliau pratęsė posėdžiai pagrindinėmis konferencijos temomis, devynių darbo grupių susitikimai. Po jų vyko atviros diskusijos ir forumai, konferencijos programą papildę nauja informacija, naujomis iniciatyvomis ir galimybėmis bendradarbiauti tiek NISPAcee organizacijos ribose, tiek su išorinėmis organizacijomis:

  • diskusija apie viešojo administravimo ir mokymo meistriškumo standartus;
  • diskusija apie ReSPA (Regioninė viešojo administravimo mokykla – Regional School on Public Administration);
  • diskusija apie e. valdžią kaip tarpsektorinio mokymo iššūkį: naujosios viešojo administravimo misijos besikeičiančiame pasaulyje;
  • viešojo administravimo mokyklų ir institutų vadovų forumas;
  • diskusija apie naujausius tyrimus vietinio viešojo finansavimo srityje;
  • regioninė Europos viešojo administravimo akreditavimo asociacijos (EAPAA) darbo grupė;
  • diskusija apie Vidurio ir Rytų Europos apdovanojimus viešosios tarnybos srityje.

Baigiamąjį posėdį pradėjo visų posėdžių, susitikimų ir darbo grupių ataskaitos. Bendras šio posėdžio tikslas buvo svarbių projektų ir veiklos pristatymas bei nuomonių, patirties ir gerosios dalyvių, institucijų ir šalių praktikos apsikeitimo skatinimas. Pasiūlymus dėl temų ir prezentacijų svarstė konferencijos komitetas. NISPAcee taip pat pradėjo naują geriausio NISPAcee absolvento darbo konkursą, kurio nugalėtoju tapo Talino universiteto (Estija) doktorantas.

NISPAcee reikalų posėdis tradiciškai buvo įtrauktas į konferencijos programą. Metinės ataskaitos (veiklos ir finansinės) buvo pristatytos NISPAcee šalių atstovams ir kitiems svečiams.

Siekdama atverti NISPAcee kasmetines konferencijas būsimiesiems autoriams ir padaryti jas patrauklesnes regiono viešojo administravimo ir politikos mokslininkams, ekspertams ir praktikams, taip pat pačiu svarbiausiu tarptautiniu šios srities susitikimu, 14-oji kasmetinė NISPAcee konferencija pristatė naują idėją: bendrąją sesiją, kurios pranešimų temos neribojamos. Vienintelis vertinimo kriterijus – mokslinė kokybė, temos įdomumas ir buvimas „iš regiono ir apie jį“, t. y. pranešimai turi būti iš Vidurio ar Rytų Europos, Centrinės Azijos arba Kaukazo ir būtent apie šiuos regionus. Buvo siekiama mokslininkams suteikti galimybę pristatyti savo pačius naujausius ir įdomiausius tyrimus, kuriais jie norėtų pasidalinti ir aptarti su tarptautine profesionalia auditorija, ir kartu tai padaryti NISPAcee ribose.

8 darbo grupei „Valstybės tarnautojų lavinimo sistemos gebėjimų didinimas“ vadovavo prof. dr. Eugenijus Chlivickas, Finansų ministerijos Mokymo centro direktorius, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo asociacijos prezidentas, ir Borisas Melnikas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo asociacijos akademinės tarybos pirmininkas.

Darbo grupė aptarė tokias svarbiausias problemas:

  • nauji iššūkiai plėtojant valstybės tarnautojų lavinimo sistemą globalizacijos sąlygomis, ES plėtra ir žinių visuomenės kūrimas;
  • progresyvi valstybės tarnautojų lavinimo patirtis, sukaupta tarptautinės praktikos metu;
  • valstybės tarnautojų lavinimo sistemų kūrimas ir tobulinimas, nacionalinių ir tarptautinių strategijų kūrimas ir vykdymas tokioms sistemoms gerinti.

Darbo grupė apibrėžė tam tikras problemas ir pasiūlė jų sprendimus. Pirmiausia buvo nuspręsta, kad lavinimo turinys ir neakivaizdinio lavinimo turinys turi atitikti naujus reikalavimus, sąlygojamus ES plėtros ir Sąjungos bei kitų šalių bendradarbiavimo.

Lavinimo kokybė ir neakivaizdinis lavinimas turi atitikti tarptautinius standartus ir naujausius reikalavimus. Dar daugiau, lavinimo procesai ir neakivaizdinis mokymas turi būti labiau internacionalizuoti: lavinimas, studijos ir neakivaizdinis mokymas įtraukiant užsienio lektorius ir dėstytojus. Svarbu sukurti tarptautinius valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo specialistų rengimo studijų ir neakivaizdinio mokymo centrų ir institutų tinklus; svarbu tobulinti nuotolinio mokymo technologijas, jų pagrindu internacionalizuoti mokymo, studijų ir neakivaizdinio mokymo procesus. Todėl svarbu: vykdyti išsamius mokslinius tyrimus lavinimo, studijų ir neakivaizdinio valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo specialistų mokymo srityse; inicijuoti lyginamuosius tyrimus lavinimo bei neakivaizdinio mokymo sistemų kokybės srityse; tarptautinio bendradarbiavimo plėtros galimybės lavinimo ir neakivaizdinio mokymo srityse; naujų metodų ir technologijų kūrimas ir sklaida; galimybės taikyti naujausius vadybos metodus, ypač inovacijų vadybos; galimybės perimti senųjų ES valstybių, JAV ir kitų Vakarų šalių patirtį ir pritaikyti ją Centrinės ir Rytų Europos šalims, taip pat ir skleisti Centrinės ir Rytų Europos šalių patirtį.

Centrinės, Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalys, tobulindamos administravimą, susiduria su naujais viešojo administravimo iššūkiais. Kol jos dar kuria savo institucines sistemas, grįsdamos jas istorine evoliucijos kultūra, gali mokytis vienos iš kitų patirties. Naujosios ES narės prisitaiko prie naujos ES aplinkos. Teisines sistemas suderinusios su ES teisine baze, šios šalys siekia ne tik veiksmingesnio ir ekonomiškesnio viešojo administravimo, bet ir stabilaus profesionalizmo ir skaidraus politikos funkcionavimo, stiprina administravimo ir teisinius gebėjimus ir gali pasinaudoti turtinga patirtimi, sukaupta per mokymosi laikotarpį. Šioms šalims, išgyvenančioms naujausius demokratinius atsinaujinimus, reikia paramos stiprinant demokratizaciją bei profesionalizmą valdymo sistemoje. Valstybės tarnautojai NISPAcee šalyse dažnai susiduria su augančiu viešųjų paslaugų politizavimu. Ši nepageidaujama tendencija gali sukelti tokias prieštaringas viešojo administravimo veiklos bei strategijos formavimo pasekmes kaip profesionalizmo trūkumas arba nešališkumo žlugimas (šališkumo atsiradimas). Naujos kryptys taip pat kelia grėsmę tikram politikos proceso skaidrumui.

Plačiau: http://www.nispa.sk

<< atgal