PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖ APSKAITA, FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMAS IR PAKEITIMAI NUO 2019 M.

Seminaras skirtas: buhalteriams, tvarkantiems pelno nesiekiančių subjektų, tokių kaip asociacijos, bendrijos, fondai, viešosios įstaigos,  kurie nepriskirti viešojo sektoriaus subjektams, apskaitą.

PROGRAMA

  • Pelno nesiekiančių subjektų buhalterinė apskaita ir 2018 metų metinių finansinių ataskaitų Balanso, veiklos rezultatų ataskaitų ir aiškinamojo rašto sudarymas.
  • Pelno nesiekiančių subjektų buhalterinės apskaitos pasikeitimai nuo 2019 metų. Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimas. Neatlygintinai gauto turto apskaita, finansavimo sumų grupavimas ir apskaita, pajamų ir sąnaudų apskaita. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės būklės ataskaitos, veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas. Aiškinamojo rašto sudarymas. Informacijos apie gautą ir suteiktą paramą turtu, turto panauda, paslaugomis ar savanorių darbu atskleidimas.
  • Labdaros ir paramos fondų valdančių neliečiamąjį kapitalą apskaitos ypatumai. Neliečiamojo kapitalo investicijų ir iš jų gautų pajamų apskaita.
  • Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.
  • Supaprastintos pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ir ataskaitų sudarymo ypatumai.

KITA INFORMACIJA

Mokymų metu galėsite užduoti, bei diskutuoti jums aktualiais klausimais.

SEMINARO LEKTORĖ

Laimutė Kazlauskienė – Vilniaus universiteto Apskaitos ir audito katedros lektorė.


INFORMACIJA

Data 2019-02-20
Pradžia 9:30
Pabaiga 15:00
Vieta Valakupių g. 5, Vilnius
Kaina 69€