ASOCIACIJOS TIKSLAS

 • koordinuoti narių veiklą lavinimo, švietimo, mokslinių tyrimų bei konsultavimo srityse, užtikrinant esamų lavinimo institucijų potencialo panaudojimą bei plėtrą.

ASOCIACIJOS UŽDAVINIAI

 • dalyvauti formuojant bei įgyvendinant valstybės politiką valstybės ir savivaldybių politikų bei tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo srityje;
 • užtikrinti Asociacijos narių teikiamų paslaugų kokybę;
 • ginti Asociacijos narių interesus įgyvendinant Asociacijos tikslus;
 • organizuoti Asociacijos narių vadovų, specialistų kūrybinį bendradarbiavimą;
 • organizuoti konferencijas, probleminių mokslinių techninių ir kitų klausimų aptarimus, specialistų mokymą;
 • vykdyti viešuosius ryšius ir leidybinę veiklą;
 • moksliniai tyrimai ir jų rezultatų sklaida;
 • teikti Asociacijos nariams informacinę pagalbą, juridines, ekonomines konsultacijas;
 • palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir ogranizacijomis;
 • gauti bei teikti paramą ir teikti labdarą.
<< atgal